Garancia

Bizonyos feltételekkel MINŐSÉGI GARANCIÁT vállalunk!

Ugyanis minőségi kötélből és fémkellékekből készülnek a felszereléseink,

munkánkat pedig gondos körültekintéssel végezzük, vásárlóink elégedettsége érdekében.

1. 100% Garanciát, másnevén jótállást biztosítunk, ha a készítő hibájából kifolyólag hibás vagy sérült termék kerül a megrendelőhöz!

A termék a teljesítés idején nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Hibás teljesítésnek minősül továbbá, ha a Vevő megrendelése eltér a kézhez kapott terméktől. A termék hibájával kapcsolatos panasszal minden esetben a Krelovihoz forduljunk! Fontos azonban kiemelni az 1999/44/EK irányelv által valamennyi Európai Uniós tagállam számára előírt minimumszabályt, amely szerint a fogyasztói szerződések esetében a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében tehát a szavatosság esetében az első hat hónapban jelentkező hiba miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.

Pl.: A Vevő megrendelt egy egyedi méretű kötőféket, ám az átvételt követően kiderül, hogy a megadott méretek eltérnek kézhez kapott termék méreteitől. Ebben az esetben a Krelovinak kötelessége a termék cseréje vagy javítása, illetve a termék újraküldésének költségének átvállalása! Ugyanezen kötelesség áll fenn, ha például a Vevő a csomag kibontásakor észleli, hogy a vezetőszár karabinere törött állapotban érkezett stb.

Kérjük amennyiben bármilyen hibát vél felfedezni a terméken, rögtön készítsen (ha lehet még benne a csomagolásában, új állapotban!) fotót a bizonyítás érdekében. A Hibával kapcsolatos panaszát rögtön üzenje meg a Krelovi munkatársainak, rendelkezésére álló idő max. 6 hónap, ám ez idő alatt a megvásárolt terméket nem használhatja, hiszen csak új állapotában kötelessége a gyártónak visszafogadni az elkészült terméket!

 

2. SZAVATOSSÁGOT biztosítunk bizonyos feltételekkel, amennyiben használat közben adódik a termékkel kapcsolatos probléma!

A szavatossággal a forgalmazó vállalja, hogy olyan terméket adott át a fogyasztónak, amely kifogástalan, nincs rejtett hibája. Tehát amennyiben a megvásárolt termék hibás vagy a hiba a használat során később jelentkezik, akkor az EU valamennyi tagállamára vonatkozó egységes szabályozás, az 1999/44/EK irányelv alapján fogyasztó a fogyasztási cikk átadásától számított két éven belül élhet szavatossági jogaival. Magyarországon a szavatossággal kapcsolatos szabályozás a Polgári Törvénykönyvben található.

A szavatosság mellett Magyarországon létezik a kötelező jótállás, vagy hétköznapi és közismert nevén a „garancia” jogintézménye. Elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhetünk, melyek közül főszabály szerint a fogyasztó választ, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen (például a meghibásodott termék már egy kifutott szériába tartozik, és emiatt a csere nem lehetséges), vagy ha a gyártónak aránytalan többletköltséget (pld: egy terméknél egy néhány forintos, kicserélhető alkatrész hibája miatt nem indokolt az egész termék cseréje) jelentene, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

 

A Vevő a vásárlásával tudomásul veszi a Krelovi termékeivel kapcsolatos szavatossági információkat:

  • KÖLTSÉGMENTES javítást vagy termékcserét a vásárlástól számított 1 évig vállal a KRELOVI, amennyiben a vásárló rendeltetésszerűen használta a terméket, ha a  javítandó termék oda-visszaküldésének költségeit a vásárlót terheli!

Nem köteles a Krelovi szavatosságból kifolyólag költségmentesen szervizelni, ha:

  • nem rendeltetésszerűen használt termékek kivételt képeznek a jogszabály alól

  • a meghibásodott termék már egy kifutott szériába tartozik, és emiatt a csere nem lehetséges

  • a meghibásodott alkatrész javításához az egész terméket kéne cserélni és így jelentős többletköltség terhelné a gyártót

  • a megrendelő hibájából (pl.: pontatlan mérésekből) származik a meghibásodás

 

 

3. ELÁLLÁSI jogot biztosítunk!

A megrendelt termékek és szolgáltatások esetében Önnek 14 napon belül joga van bármilyen okból, indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Krelovinak 14 napig kötelezhető termékcseréjére, levásárlására.